DATA.VUIHOC24H.VN

Trung tâm lưu trữ dữ liệu dành cho việc post bài trên diễn đàn vuihoc24h
 
Username:
Password:
Anti:
Điều khoản sử dụng:
+ Sử dụng tài khoản chung của vuihoc24h.vn để đăng nhập
(Tài khoản trên diễn đàn, trên trang ebook, tut, home ...)
+ Mỗi Username dc giới hạn upload 100MB và lưu trữ vĩnh viễn
+ Các dữ liệu upload lên đây chỉ để phục vụ cho việc gửi bài trên vuihoc24h.vn, ko dùng vào mục đích khác
+ Ko upload hình ảnh, Video clip khiêu dâm và các dữ liệu vi phạm pháp luật việt nam

1 Số lưu ý:
+ Hình ảnh upload lên đây chỉ hiển thị khi các bạn post trên vuihoc24h.vn
+ Nhạc,Video upload lên đây chỉ Play và download dc khi post trên vuihoc24h.vn
+ Các file upload lên đây chỉ Download dc khi bấm vào link trên vuihoc24h.vn
 

Max file size = 2 MB
File type: jpg,jpeg,png,gif,bmp,mp3,wma,flv,wmv,zip,rar,gz,txt,pdf,doc,docx,xml,swf,js
File 01:
File 02:
File 03:
File 04:
File 05:
File 06:
File 07:
File 08:
File 09:
File 10:
File 11:
File 12:
File 13:
File 14:
File 15: